El ple

El ple

El ple

El ple és un òrgan col·legiat integrat per la totalitat dels regidors i regidores de l’Ajuntament que han pres possessió. És presidit per l’Alcalde o l’Alcaldessa i té atribucions de caràcter polític, normatiu, d’organització, de representació, d’identitat municipal i de control de la gestió política.

Funcionament

El funcionament del ple de l’Ajuntament ha d’atendre les necessitats i respondre a uns determinats principis: dret de participació de tots els membres en el desenvolupament de les sessions i en l’adopció dels acords del ple; transparència i participació ciutadana; i d’objectivitat, racionalitat i eficàcia.
Està establerta una periodicitat mínima per a les sessions ordinàries de ple, si bé existeix la possibilitat de convocar sessions extraordinàries del ple, que són aquelles en les que només es poden debatre les qüestions expressament previstes a l’ordre del dia.
Els acords es poden adoptar per assentiment o mitjançant votació. Si hi ha empat, cal fer una segona votació, i si l’empat es manté, decideix el vot de qualitat de l’Alcalde o l’Alcaldessa. Com a principi general doncs, els acords del ple s’aproven per majoria simple de vots, és a dir, amb l’únic requisit que hi hagi més vots a favor que en contra. Tanmateix, la llei preveu que, en determinats casos i, degut a la transcendència especial d’alguns afers, l’adopció dels acords municipals sigui sotmesa a un quòrum especial o qualificat.

Calendari de treball

Sessions ordinàries: les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, se celebraran l’últim dilluns no festiu de cada mes, podent-se establir per necessitats de procediment el penúltim dilluns, a les 19.30h, en el Saló de Sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte.

Es faculta a l’alcaldia per suspendre la celebració dels plens d’agost i gener (període de vacances d’estiu i Nadal) quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per posposar o avançar la celebració de la sessió ordinària del mes de desembre.

Membres de Ple

  • PSC – CP (membres del govern)
  • JUNTS-CM (membres del govern)
  • BNC
  • SOM – TE
  • ERC – AM
  • Partit Autònoms
  • LVAEC – C
  • VOX

Mocions

S’entén per Moció la proposta de resolució o acord que es presenta al Ple per a la seva votació i adopció. Estan facultats per presentar Mocions l’Alcaldia, la Comissió de Govern i els Grups Municipals, així com qualsevol regidor o regidora a títol individual.

Les mocions constitueixen autèntiques propostes d’acord que han de ser objecte de debat i votació i, en conseqüència, han d’obeir a l’estructura pròpia de les propostes, és a dir, contenir una part expositiva en la qual se’n motivi el fonament i una part dispositiva en la qual es concretin els acords a adoptar.

Mocions

Moció Sessió plenària Grups Municipals Votació
Moció per combatre la multireincidència delictiva 29 de gener de 2024 Junts per Castell d’Aro, Platja d’Aro i S?Agaró aprovada
Moció de suport a la pagesia 26 de febrer de 2024 Esquerra Republicana de Catalunya aprovada
Moció sobre la sequera i el mon municipal 26 de febrer de 2024 Som – Tots Empordà desestimada
Moció per demanar més restriccions per al consum d’aigua potable 26 de febrer de 2024 Som – Tots Empordà desestimada
Moció en suport a la pagesia 26 de febrer de 2024 La Vall d’Aro en Comú i Autònoms aprovada
Moció per demanar la creació d’una ordenança per omplir les piscines amb aigua de mar 25 de març de 2024 Som – Tots Empordà desestimada
Moció per revertir la decisió de l’ICS de no cobrir substitucions 17 de juny de 2024 La Vall d’Aro en Comú aprovada per unanimitat
       

Mocions

Moció Sessió plenària Grups Municipals Votació
Moció sobre les ocupacions conflictives i delinqüencials 30/11/2022   Aprovada
Moció per exigir inversions pendents i millores al sistema de rodalies 28/09/22 Esquerra Republicana de Catalunya Aprovada
Moció de suport als guàrdies municipals i per la seguretat als nostres municipis 28/09/22 La Vall d’Aro en Comú Aprovada
Moció en defensa de la crema de restes vegetals als mateixos camps de conreu 28/09/22 Esquerra Republicana de Catalunya Aprovada
Moció per a l’impuls de l’Agenda Rural de Catalunya 28/09/22 Esquerra Republicana de Catalunya Aprovada
Moció sobre el nomenclàtor de carrers amb nom de dones 30/03/22 Junts x Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró i S’Agaró Aprovada
Moció a favor d’una declaració institucional de la Generalitat de Catalunya per regir-se sempre per l’horari solar de primavera i estiu 30/03/22   Aprovada
Moció en defensa del cànon de residus a Catalunya 23/02/22 Junts x Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró i S’Agaró Aprovada
Moció en defensa de la inclusió financera i bancària de la gent gran a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró 02/02/22 PSC Aprovada
Moció per reclamar la millora de la prestació del servei de Correus a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró 26/01/22 Moció del Grup Municipal del PSC a la que s’hi ha adherit la resta de grup municipals, VAeC, SOM i C’s Aprovada
Moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017 26/01/22   Aprovada

Mocions

Moció Sessió plenària Grups Municipals Votació
Moció pel Foment del carril bici i generar un pla de mobilitat urbana 19/02/21 Moció presentada pels Grups municipals SOM Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró i S’Agaró Aprovada
Moció en Suport de la lliure elecció de jornada en els centres escolars 24/03/21 Moció de tots els grups municipals Aprovada
Moció per a l’Impuls de la mobilitat sostenible al Baix Empordà i la Costa Brava 21/04/21   Aprovada
Moció en Suport del tren de la Costa Brava 27/04/21   Aprovada
Moció en Suport de l’alliberament de les patents 26/05/21 Moció presentada pels Grups municipals la VAeC i ERC Aprovada
Moció en Suport a l’amnistia 30/06/21 Moció presentada pel grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya Aprovada
Moció en Suport de les energies renovables i la implantació de criteris d’integració paisatgística, protecció agrícola i pesquera i d’equilibri territorial a l’Empordà 30/06/21 Moció dels Grups municipals SOM Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró i S’Agaró – Tots per l’Empordà i Esquerra Republicana de Catalunya Aprovada
Moció per al retorn de l’IVA reduït del 10% del sector de la perruqueria, barberia i estètica 22/09/21 Moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya Aprovada
Moció en defensa d’una formació professional digne i de qualitat 20/10/21   Aprovada
Moció per a la urgent solució relativa a l’afectació del domini públic marítim terrestre a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró 24/11/21   Aprovada
Moció en suport de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenibles 24/11/21 Moció del Grup Municipal PSC Aprovada
Moció per a la reforma del finançament local 22/12/21 Moció del Grup Municipal La Vall d’Aro en Comú Aprovada

Mocions

Moció Sessió plenària Grups Municipals Votació
Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central i el Tribunal Suprem respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras 29/01/20 Moció del Grup Municipal ERC a la que s’hi ha adherit Junts x Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró i S’Agaró Aprovada
Moció Contra la violència a la frontera entre Grècia i Turquia 18/03/20 Moció del Grup Municipal La Vall d’Aro en Comú, ERC i PSC Aprovada
Moció de No cobrament de les assignacions a Grups Municipals mentre duri l’estat d’alarma per la COVID-19 22/04/20   Aprovada
Moció per a la Regularització de les persones migrades que viuen a Catalunya 22/04/20 Moció del Grup Municipal La Vall d’Aro en Comú Aprovada
Moció de l’AMI de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem 22/04/20   Aprovada
Moció de l’AMI de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem 21/10/20   Aprovada
Moció de Suport a la petició dels Consells Esportius de Catalunya per declarar l’activitat física 1”Bé Essencial” 25/10/20   Aprovada
Moció en Defensa de la unitat de la llengua 16/12/20 Moció del Grup Municipal La Vall d’Aro en Comú Aprovada

Mocions

Moció Sessió plenària Grups Municipals Votació
Moció en Defensa d’una C-65 que protegeixi el connector ecològic entre els espais protegits de Les Gavarres i l’Ardenya-Cadiretes 18/09/19 Moció del Grup Municipal del PSC i ERC a la que s’hi ha adherit la resta de grups municipals, VAeC, JUNTS, SOM i C’s Aprovada
Moció de Resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació 16/10/19   Aprovada
Moció de Demanda que l’Ajuntament garanteixi el transport escolar municipal a l’institut per a alumnes de Batxillerat 23/10/19 Moció del Grup Municipal Som – Castell – Platja d’Aro S’Agaró – Tots Empordà amb l’adhesió del regidor no adscrit José Luís Villa Aprovada
Moció Contra la violència policial d’octubre 23/10/19 Moció del Grup Municipal La Vall d’Aro en Comú Aprovada
Moció Contra la violència policial d’octubre 23/10/19 Moció del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya Aprovada
Moció en Suport al dret a morir dignament 11/12/19   Aprovada

Convocatòries Ple Municipal

Actes de Ple

La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l’òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d’aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

Actes de Ple 2023

Data Tipus de sessió Consulteu
29-01-2024 Ordinària Acta del Ple de 29 de gener de 2024
26-02-2024 Ordinària Acta del Ple de 26 de febrer de 2024
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Actes de Ple 2023

Data Tipus de sessió Consulteu
18-12-2023 Ordinària Acta del Ple 18 de desembre de 2023
27-11-2023 Ordinària Acta del Ple 27 de novembre de 2023
23-10-2023 Ordinària Acta del Ple 23 d’octubre de 2023
25-09-2023 Ordinària Acta del Ple 25 de setembre de 2023
21-08-2023 Ordinària Acta del Ple 21 d’agost de 2023
24-07-2023 Ordinària Acta del Ple 24 de juliol de 2023
30-06-2023 Extraordinària Acta del Ple 30 de juny de 2023
26-06-2023 Extraordinària Acta del Ple 26 de juny de 2023
17-06-2023 Extraordinària Acta del Ple 17 de juny de 2023
14-06-2023 Extraordinària Acta del Ple 14 de juny de 2023
24-05-2023 Ordinària Acta del Ple 24 de maig de 2023
28-04-2023 Extraordinària Acta del Ple 28 d’abril de 2023
26-04-2023 Ordinària Acta del Ple 26 d’abril de 2023
22-03-2023 Ordinària Acta del Ple 22 de març de 2023
15-02-2023 Ordinària Acta del Ple 15 de febrer de 2023
25-01-2023 Ordinària Acta del Ple 25 de gener de 2023
5-01-2023 Extraordinària Acta del Ple extraordinari 5 de gener de 2023

Actes de Ple 2022

Data Tipus de sessió Consulteu
21-12-2022 Ordinària Acta del Ple 21 de desembre de 2022
30-11-2022 Ordinària Acta del Ple 30 de novembre de 2022
26-10-2022 Ordinària Acta del Ple 26 d’octubre de 2022
28-09-2022 Ordinària Acta del Ple 28 de setembre de 2022
27-07-2022 Ordinària Acta del Ple 27 de juliol de 2022
22-06-2022 Ordinària Acta del Ple 22 de juny de 2022
25-05-2022 Ordinària Acta del Ple 25 de maig de 2022
27-04-2022 Ordinària Acta del Ple 27 d’abril de 2022
30-03-2022 Ordinària Acta del Ple 30 de març de 2022
23-02-2022 Ordinària Acta del Ple 23 de febrer de 2022
26-01-2022 Ordinària Acta del Ple 26 de gener de 2022

Actes de Ple 2021

Data Tipus de sessió Consulteu
22-12-2021 Ordinària Acta del Ple 22 desembre 2021
24-11-2021 Ordinària Acta del Ple 24 de novembre de 2021
20-10-2021 Ordinària Acta del Ple 20 d’octubre de 2021
22-09-2021 Ordinària Acta del Ple 22 de setembre de 2021
28-07-2021 Ordinària Acta del Ple 28 de Juliol de 2021
30-06-2021 Ordinària Acta del Ple 30 de juny de 2021
26-05-2021 Ordinària Acta del Ple 26 de maig de 2021
21-04-2021 Ordinària Acta del Ple 21 d’abril de 2021
24-03-2021 Ordinària Acta del Ple 24 de Març de 2021
17-02-2021 Ordinària Acta del Ple 17 de febrer de 2021
27-01-2021 Ordinària Acta del Ple 27 de gener de 2021
20-01-2021 Extraordinària Acta del Ple 20 de gener de 2021

Actes de Ple 2020

Data Tipus de sessió Consulteu
16-12-2020 Ordinària Acta del Ple 16 de desembre de 2020
25-11-2020 Ordinària Acta del Ple 25 de novembre de 2020
21-10-2020 Ordinària Acta del Ple 21 d’octubre de 2020
23-09-2020 Ordinària Acta del Ple 23 de setembre de 2020
22-07-2020 Ordinària Acta del Ple 22 de juliol de 2020
17-06-2020 Ordinària Acta del Ple 17 de juny de 2020
27-05-2020 Ordinària Acta del Ple 27 de maig de 2020
22-04-2020 Ordinària Acta del Ple 22 d’abril de 2020
18-03-2020 Ordinària Acta del Ple 18 de març de 2020
19-02-2020 Ordinària Acta del Ple 19 de febrer de 2020
20-01-2020 Ordinària Acta del Ple 20 de gener de 2020

Actes de Ple

Data Tipus de sessió Consulteu
22-03-2023 Ordinària Acta del Ple 22 de març de 2023
15-02-2023 Ordinària Acta del Ple 15 de febrer de 2023
25-01-2023 Ordinària Acta del Ple 25 de gener de 2023
5-01-2023 Extraordinària Acta del Ple extraordinari 5 de gener de 2023
21-12-2022 Ordinària Acta del Ple 21 de desembre de 2022
30-11-2022 Ordinària Acta del Ple 30 de novembre de 2022
26-10-2022 Ordinària Acta del Ple 26 d’octubre de 2022
28-09-2022 Ordinària Acta del Ple 28 de setembre de 2022
27-07-2022 Ordinària Acta del Ple 27 de juliol de 2022
22-06-2022 Ordinària Acta del Ple 22 de juny de 2022
25-05-2022 Ordinària Acta del Ple 25 de maig de 2022
27-04-2022 Ordinària Acta del Ple 27 d’abril de 2022
30-03-2022 Ordinària Acta del Ple 30 de març de 2022
23-02-2022 Ordinària Acta del Ple 23 de febrer de 2022
26-01-2022 Ordinària Acta del Ple 26 de gener de 2022
22-12-2021 Ordinària Acta del Ple 22 desembre 2021
24-11-2021 Ordinària Acta del Ple 24 de novembre de 2021
20-10-2021 Ordinària Acta del Ple 20 d’octubre de 2021
22-09-2021 Ordinària Acta del Ple 22 de setembre de 2021
28-07-2021 Ordinària Acta del Ple 28 de Juliol de 2021
30-06-2021 Ordinària Acta del Ple 30 de juny de 2021
26-05-2021 Ordinària Acta del Ple 26 de maig de 2021
21-04-2021 Ordinària Acta del Ple 21 d’abril de 2021
24-03-2021 Ordinària Acta del Ple 24 de Març de 2021
17-02-2021 Ordinària Acta del Ple 17 de febrer de 2021
27-01-2021 Ordinària Acta del Ple 27 de gener de 2021
20-01-2021 Extraordinària Acta del Ple 20 de gener de 2021
16-12-2020 Ordinària Acta del Ple 16 de desembre de 2020
25-11-2020 Ordinària Acta del Ple 25 de novembre de 2020
21-10-2020 Ordinària Acta del Ple 21 d’octubre de 2020
23-09-2020 Ordinària Acta del Ple 23 de setembre de 2020
22-07-2020 Ordinària Acta del Ple 22 de juliol de 2020
17-06-2020 Ordinària Acta del Ple 17 de juny de 2020
27-05-2020 Ordinària Acta del Ple 27 de maig de 2020
22-04-2020 Ordinària Acta del Ple 22 d’abril de 2020
18-03-2020 Ordinària Acta del Ple 18 de març de 2020
19-02-2020 Ordinària Acta del Ple 19 de febrer de 2020
20-01-2020 Ordinària Acta del Ple 20 de gener de 2020

Vols seguir els plens?

T'interessa escoltar els àudios dels plens?

I veure els plens en streaming?

Vols seguir l'opinió de l'Alcalde i dels portaveus dels grups municipals a l'oposició?

T'interessa veure les entrevistes a l'Alcalde?

T'interessa veure les entrevistes als portaveus dels grups municipals a l'oposició?