Associacions

Associacions

Associacions

Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir amb una finalitat d’interès general o particular.
Pel municipi, l’associacionisme és una riquesa, un dels seus pilars de la vida cultural, social, esportiva i de lleure existent.
La relació entre les associacions i l’Ajuntament s’articula a través del registre municipal d’entitats, com a requisit per accedir als serveis municipals, i a l’hora permet conèixer i donar a conèixer les entitats existents i com contactar amb elles.
A més a més, l’Ajuntament acompanya a les entitats a través de serveis com el punt de voluntariat i suport associacions o de manera directa per les unitats amb les que col.laboren per a desenvolupar les seves activitats quan són d’interès municipal.
En aquest apartat podeu consultar el directori de les associacions municipals.

El Registre municipal d’entitats és un cens creat per l’ajuntament per a conèixer i donar a conèixer el nombre d’entitats existents al municipi, els seus objectius, activitats i dades de contacte, i a l’hora establir les polítiques de promoció i foment del teixit associatiu.

Per les entitats, estar inscrites al RME comportarà una sèrie d’avantatges i drets (presentar-se a la convocatòria de subvencions, possibilitat de cessió d’espais públics, ser convocades en els processos participatius,…)

Les persones representants legals de les entitats que tinguin la seu social o la delegació en el municipi, i estiguin degudament inscrites al Registre General d’associacions de la Generalitat o d’altres registres públics.

Per a donar-se d’alta al RME o actualitzar la informació que hi consta, cal realitzar el tràmit electrònicament a través d’aquest enllaç.

Cal adjuntar a una instància genèrica el formulari de la sol.licitut i el full amb les dades de contacte, de les qual s’extreu la informació que es publica a la web.

És important mantenir la informació de l’associació actualitzada al registre municipal, tant per a poder accedir als recursos municipals, com per a facilitar al mateix ajuntament i a la ciutadania interessada la informació de com contactar amb l’entitat.

 

Directori Associacions

Comunicació
Cultura
Ateneus casinos i entitats socioculturals
Ateneus casinos i entitats socioculturals
Medi ambient i Defensa i protecció dels animals domèstics
Medi ambient i Defensa i protecció dels animals domèstics