Associació per a l’estudi i promoció del benestar social PROBENS delegació Platja d’Aro

Associacion

Associació per a l’estudi i promoció del benestar social PROBENS delegació Platja d’Aro

Facilitar la inserció sociolaboral dels col·lectius més desfavorits, a través d’eines i acompanyament per a que esdevinguin autònoms en el seu procés d’inserció. A Platja d’Aro desenvolupem un programa d’inserció per a majors de 30 anys i està previst un programa d’acollida i aprofitament de recursos pera persones immigrants

Educació i Formació
Immigració
Salut, Serveis socials i Protecció civil