Factura electrònica

Factura electrònica

Factura electrònica

En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre els proveïdors de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró han de presentar les seves factures en format electrònic. El format a utilitzar és el format facturaE . Amb la utilització d’aquest format, l’emissor de la factura s’estalvia les tasques d’impressió i enviament, i el receptor les tasques d’entrada manual de la informació de la factura als seus sistemes.

Punt d’accés per a presentar factures i més informació

Informació complementària

 

Validació el format de factura: https://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/utilidades-online.aspx
El termini de pagament de les factures és l’establert als articles 216.4, 222 i 235 del Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic.

Codis DIR3

Les factures han de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgans administratius als què van dirigides (òrgan gestor, oficina comptable i unitat tramitadora).

Els codis DIR3 de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró són:

  • Oficina Comptable L01170486 – Ajuntament De Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
  • Òrgan Gestor L01170486  – Ajuntament De Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
  • Unitat Tramitadora L01170486 – Ajuntament De Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró

NIF : P1705300J

Accés a directori de codis DIR3 https://face.gob.es/es/directorio/administraciones