Verificació de documents electrònics

Verificació de documents electrònics

Verificació de documents electrònics

Podeu verificar l’autenticitat i la integritat de les còpies en paper de documents electrònics emesos per l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró a partir del codi segur de verificació (art. 42.b de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic) que apareix a la part superior del document imprès.
Accedireu al document original signat digitalment per l’Ajuntament amb una signatura electrònica reconeguda i amb tota la validesa jurídica.

On podeu trobar el codi de verificació electrònica

verificació

Què és la verificació de documents electrònics?

Aquest servei permet comprovar la veracitat i la integritat de qualsevol còpia en paper d’un document original electrònic emès per l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.
El contingut dels documents electrònics ha de coincidir exactament amb el contingut de la còpia en paper que esteu consultant. Això us permet validar la informació impresa en la còpia en paper i l’autenticitat del seu origen, ja que el document digital està signat electrònicament per l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.

Com es fa?

A la plana de verificació de documents heu d’entrar el codi que trobareu en el lateral esquerre dels documents, com mostra la següent imatge:

Quins documents es poden verificar?

Qualsevol document emès per l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró on consti el codi de verificació.

Amb el codi en format junt (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Heu d’introduir els codis en el mateix format (majúscules/minúscules) que hi ha imprès al document.