Associació de Petanca de Platja d’Aro

Associacion

Associació de Petanca de Platja d’Aro

Les finalitats de l’Associació de petanca són:

1. Impulsar i fomentar el joc de la petanca

2. Afavorir una activitat a l’aire lliure

3. Promoure espais de relació social, intercultural i intergeneracional

4. Difusió i ensenyança del joc de la petanca

5. Potenciar el contacte amb altres associacions

6. És una associació de suport socio cultural, quedant exclòs tot ànim de lucre.

Oci i Temps lliure