Associació Viu Autisme

Associacion

Associació Viu Autisme

Missió

Treballar en favor de la inclusió de les persones amb TEA en tots els àmbits de la vida i donar suport, orientació i atenció psicoterapèutica a elles i a les seves famílies al llarg dels diferents moments del cicle vital i els diferents contextos: familiar, social, escolar/formatiu, laboral, etc.

Visió

Esdevenir una associació de referència gestionant serveis i suports específics i fomentant la inclusió en tots els àmbits de la societat de les persones amb TEA i de les seves famílies. A Viu Autisme creiem que la inclusió dels infants i joves amb TEA a la societat passa per la normalització de la realitat del dia a dia d’aquestes persones, per això defensem que la millor manera de procedir és treballar per crear una xarxa que englobi totes les esferes de la societat.

Valors

Autodeterminació: Les persones amb TEA tenen dret a decidir sobre la seva pròpia vida. Cal proporcionar els suports i recursos necessaris per a fer-ho possible.

Igualtat de drets: Les persones amb TEA són ciutadans i ciutadanes de ple dret.

Transparència: en la gestió de tots els recursos i serveis fent accessible a tothom informació de gran rellevància.

Autonomia: S’ha de posar l’accent en les seves capacitats, proporcionar els suports necessaris i fer les adaptacions necessàries a l’entorn.

Millora contínua com a procés intern a l’organització.

Objectius

Treballar per la inclusió de les persones amb TEA en la societat.

Oferir a les persones amb TEA i a les seves famílies informació, suport, orientació i assessorament psicoterapèutic.

Donar a conèixer i sensibilitzar al conjunt de la societat sobre el TEA i les seves necessitats així com sobre les seves capacitats.

Fomentar i organitzar activitats que donin resposta a les necessitats de les famílies i persones amb TEA de l’associació, sempre des del punt de vista de la inclusió.

Aglutinar les veus de totes les famílies davant els diferents organismes, estaments i administracions per afavorir la inclusió de les persones amb TEA en tots els àmbits.

Línies estratègiques

L’atenció psicoterapèutica a persones amb TEA: garantir la inclusió educativa, promoure la intervenció terapèutica i el diagnòstic primerenc, acompanyament a la vida adulta.

Activitats lúdiques: Oferir activitats inclusives per a les persones amb TEA i les seves famílies.

Sensibilització i conscienciació: sensibilitzar i difondre informació en relació al TEA.

Atenció a famílies: Oferir un servei d’orientació i suport.

Acompanyament a l’escolarització: acompanyar els infants i joves amb TEA i als professionals dels centres educatius per garantir la inclusió de les persones amb TEA.

Formació especialitzada: Oferir formació específica i especialitzada a tots aquells professionals i persones que conviuen amb les persones amb autisme.

1ª Càtedra TEA a Catalunya: Donar suport i promoure les iniciatives per l’estudi i la investigació d’aquest trastorn.

Igualtat i drets