Associació de Tapís Alt Lliç i Cistelleria del Baix Empordà

Associacion

Associació de Tapís Alt Lliç i Cistelleria del Baix Empordà

Els fins de l’associació són:

– Ensenyar l’activitat artesana del tapis, impartint uns cursos, continuadors en quan a metodologia, de la tècnica de l’Escola Catalana de Tapís anomenada Alt Lliç i ensenyar l’activitat de Cistelleria amb tècnica tradiconal artesana.

– Formar els alumnes en el disseny tèxtil, color i història de l’Art del teixit, i la tècnica de l’Alt lliç utilitzant els telars

– Formar els alumnes en altècnica tradicional artesana de la cistelleria amb tota la seva dimensió.

– Organitzar visites a Museus, Exposicions, Conferències, tot relacionant amb el Tapis i la Cistelleria.

– Mostrar els tapissos i trebas de cisteleria, realitzats pels alumnes a través d’exposicions.

Actualment hem oganitzar un curs de Tapis, els dimecres de 10 a 12 hores, i un de cistelleria de 17 a 19.30 hores.

  • Adreca: Centre Cívic Ca La Rafaela, avda de la Platja, 46 - Castell d'Aro 17249
Cultura