Associació de Gent Gran de la Vall d’Aro i s’Agaró

Associacion

Associació de Gent Gran de la Vall d’Aro i s’Agaró

Les finalitats de l’Associació són:
1.- Trobar respostes i solucions a les necessitats i interessos de tota mena que caracteritzen la vida de la persona, i particularment, en el període de la seva vellesa.
2.- Crear i promoure iniciatives, activitats i serveis que afavoreixin la integració de tots els seus membres de la comunitat familiar, local i social, i a aquest fi, promoure les relacions i intercanvis amb d’altres persones, grups i associacions de diferents característiques.
3.- Promoure la creació de locals socials i participar en l’organització del seu funcionament per aconseguir:
– Fer nèixer i mantenir unes relacions agradables i positives entre els membres que els freqüentin.
– Organitzar i realitzar activitats de tot ordre: jocs, excursions, conferència i col.loquis sobre les manifestcions de l’arts i la cultura, i qualsevol altra activitat que, més enllà de membres de l’Associació, pugui tenir ressò ciutadà.
– Responsabilitzar tots els membres de la seva marxa.
4.- Fomentat l’ajuda mútua
5.- Facilitar informació i orientació d’utilitat als seus membres en relació a qüestions que els afectin: drets passius, residències, educació per a la salut, etc.
6.- En general, promoure i portar a terme tot allò que pugui redundar en benefici i satisfacció dels membres associats.

Gent gran