Orienta-te, associació per la innovació i la comunicació

Associacion

Orienta-te, associació per la innovació i la comunicació

– Promoure una millor actitud davant les oportunitats que ofereixen els canvis, la comunicació i la innovació

– dinamitzar els col·lectius socials, professionals, fomentant la comunicació interpersonal i l’ús de les noves tecnologies

Educació i Formació