Ple Municipal extraordinari · Dissabte 30 de juny

Ple Municipal extraordinari · Dissabte 30 de juny

Data de publicació 27/06/2023
sala de plens de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

Divendres 30 de juny de 2023

Sessió Extraordinària de Ple

Divendres 30 de juny de 2023

13.30 h · Sala d’Actes de l’Ajuntament · Platja d’Aro

Obert a la ciutadania i mitjans de comunicació social

 

També es podrà seguir en línia a:

https://www.youtube.com/user/ajtplatjadaro/

https://www.tvcostabrava.com/canals-online/ple-de-castell—platja-daro-i-sagaro

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia sobre el cartipàs municipal.

2.1. Decret 2023decr000562 de 23 de juny, pel qual es constitueix la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori i deliberant.

2.2. Decret núm. 2023DECR000574 de 23 de juny, pel qual es nomenen Tinents d’Alcalde d’aquest Ajuntament.

2.3. Decret núm. DECR000573 de 23 de juny, pel qual es deleguen competències de l’Alcalde a favor dels Regidors i es creen àrees funcionals.

2.4.Decret núm. DECR000572 de 23 de juny, pel qual es nomena Presidenta de la Comissió tècnica de control d’activitats sotmeses a la legislació mediambiental.

2.5. Decret núm. DECR000571 de 23 de juny, pel qual es nomenen els representants de l’Ajuntament en el Comitè de Seguretat i Salut de la Corporació.

2.6. Decret núm. DECR000570 de 23 de juny, pel qual es nomenen els membres del Consell Local de Desenvolupament Econòmic de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró i S’Agaró.

2.7 Decret núm. DECR000568 de 23 de juny, pel qual s’estableix el Consell d’Administració de l’Emissora Municipal de Ràdio platja d’Aro.

2.8. Decret núm. DECR000569 de 23 de juny, pel qual es nomenen els membres del Consell Municipal de l’Esport de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró i S’Agaró.

2.9. Decret núm. DECR000567 de 23 de juny, pel qual es nomenen els representants de l’Ajuntament en el Consell dels Centres Educatius.

2.10. Decret núm. DECR000566 de 23 de juny, pel qual es delega la representació de l’Ajuntament al Consorci d’Aigües Costa Brava Girona.

3. Constitució dels Grups Municipals.

4. Establiment periodicitat sessions del Ple.

5. Creació Comissions Informatives.

6. Règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació.

7. Designació representants municipals en entitats supramunicipals, Consell Escolar Municipal i Entitats Urbanístiques col·laboradores.