Planejament urbanístic

Planejament urbanístic

Informació sobre els instruments de planejament urbanístic general i derivat que estan vigents o en tràmit.