Llicències urbanístiques

Llicències urbanístiques

Llicències subjectes a informació pública.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES PER A LA DESTINACIÓ DELS HABITATGES A L’ÚS TURÍSTIC

Relatiu a la suspensió potestativa de la tramitació i l’atorgament de llicències urbanístiques per a l’estudi d’una modificació puntual del POUM en relació als habitatges d’ús turístic (HUT), en el terme municipal de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró. Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 230 · Núm. edicte 10274 · Data 30-11-2023