Borsa de mediació per al lloguer

Borsa de mediació per al lloguer

equipaments

Programa de mediació de l’administració pública entre persones propietàries i llogateres per fomentar la disponibilitat d’un parc d’habitatges de lloguer que cobreixi les necessitats de la ciutadania i amb totes les garanties que facilita l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal del Baix Empordà. La borsa facilita l’entesa directa i eficaç entre arrendatari i arrendador, i […]

Subvencions municipals per a incentivar el lloguer d’habitatge a través de la Borsa de Mediació per al lloguer social

equipaments

Obres d’adequació de l’interior de l’habitatge per a persones amb mobilitat reduïda per a posar-lo a disposició de la Borsa de Mediació per al lloguer social. Subvenció. Obres d’arranjaments de l’interior de l’habitatge per assolir el mínims d’habitabilitat per a posar-lo a disposició de la Borsa de Mediació per al lloguer social. Subvenció.  Cèdula d’habitabilitat […]

Incentius i recàrrecs en tributs municipals

equipaments

l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró ha planificat altres estratègies pròpies per a promoure la captació d’habitatge desocupat com son els incentius en els tributs municipals al posar un habitatge a disposició de la Borsa de mediació per al lloguer social i recàrrecs en l’IBI en habitatges declarats buits: . Bonificació del 95% […]

Subvencions per a l’emancipació de joves

equipaments

Es tracta d’una subvenció a fons perdut de caràcter personal adreçat als joves empadronats al municipi entre 18 i 35 anys per facilitar la seva emancipació i facilitar el pagament de les despeses de l’entrada a un habitatge. Aquesta subvenció te caràcter finalista, s’atorguen per concurrència no competitiva i es resolen seguint l’ordre d’entrada al […]

Ajuts de lloguer municipals

equipaments

l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró té establertes unes convocatòries d’ajuts de lloguer municipals, alternatives a les subvencions per al pagament del lloguer de la Generalitat de Catalunya, que complementen els requisits d’accés a les de la Generalitat, garantint un suport en el pagament de la renda de les famílies que han quedat […]

Servei d’Intermediació en l’àmbit de l’habitatge

equipaments

Servei prestat per lletrats especialitzats en temes d’Habitatge dos dies a la setmana, en conveni amb el Consell Comarcal i la Diputació de Girona. El Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge té l’objectiu de donar atenció especialitzada a persones vulnerables en risc d’exclusió residencial, mitjançant lletrats contractats per la Diputació de Girona, per evitar que […]

Servei Municipal d’Habitatge

equipaments

Servei que presta personal de l’Oficina d’Habitatge d’atenció directa al ciutadà els dilluns a dependències dels Serveis socials municipals. Aquest servei es focalitza en:  Assessorament i informació a la ciutadania de manera presencial, (amb cita prèvia), telefònica o per correu de l’estat de les tramitacions dels usuaris i assessorament en funció de cada cas i […]