Subvencions per a l’emancipació de joves

Subvencions per a l’emancipació de joves

04/04/2023
equipaments

Es tracta d’una subvenció a fons perdut de caràcter personal adreçat als joves empadronats al municipi entre 18 i 35 anys per facilitar la seva emancipació i facilitar el pagament de les despeses de l’entrada a un habitatge.

Aquesta subvenció te caràcter finalista, s’atorguen per concurrència no competitiva i es resolen seguint l’ordre d’entrada al registre de l’Ajuntament amb la documentació complerta i correcta, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

Accés al tràmit