Borsa de mediació per al lloguer

Borsa de mediació per al lloguer

04/04/2023
equipaments

Programa de mediació de l’administració pública entre persones propietàries i llogateres per fomentar la disponibilitat d’un parc d’habitatges de lloguer que cobreixi les necessitats de la ciutadania i amb totes les garanties que facilita l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal del Baix Empordà. La borsa facilita l’entesa directa i eficaç entre arrendatari i arrendador, i alhora ofereix avantatges econòmics, jurídics i tècnics als llogaters i garanties pel que fa al cobrament i al bon ús de l’habitatge als propietaris mitjançant la subscripció d’assegurances de caució i multirisc.

Avantatges per a les persones propietàries:

 • Bonificació de l’IBI
 • Assegurança multirisc durant tota la durada del contracte
 • Línia d’ajuts per a obres de rehabilitació i per a llogaters
 • Tramitació del contracte de lloguer
 • Garantia del compliment de les obligacions contractuals i pagaments
 • Assessorament jurídic i tècnic personalitzat
 • Confiança i atenció personalitzada.
 • Mediació durant tota la vida del contracte
 • Servei totalment gratuït

Avantatges per a les persones llogateres:

 • Preus assequibles
 • Tramitació del contracte de lloguer
 • Suport i seguiment mensual d’incidències
 • Confiança i atenció personalitzada
 • Servei totalment gratuït