Grups municipals

Grups municipals

Grups municipals

Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

ACTUACIONS DELS GRUPS POLÍTICS

Mocions presentades en els Plens

Actualitat

Constitució de l’Ajuntament
Temps de lectura 10 min
Constitució de l’Ajuntament
17 de juny 2023