Grups municipals

Grups municipals

Grups municipals

Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.