Aprovació del Compte de liquidació definitiva del Projecte de Reparcel·lació PA31 – Oest Sant Pol 1

Aprovació del Compte de liquidació definitiva del Projecte de Reparcel·lació PA31 – Oest Sant Pol 1


Aprovació del Compte de liquidació definitiva del Projecte de Reparcel·lació PA31 – Oest Sant Pol 1.


Aprovació definitiva

18/03/2024

Per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2023, s'aprova definitivament el Compte de liquidació definitiva del Projecte de

Reparcel·lació PA31 – Oest Sant Pol 1.


Certificat Junta de Govern Local de data 18/03/2024