Aprovació del Projecte de reparcel·lació PMU-8 Kamel

Junta de Compensació del PMU-1 “Plaça Doctor Trueta”

Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació del PMU-1 “Plaça Doctor Trueta” de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, atorgada davant del Notari de Girona, la senyora Silvia Martínez Carnicero, en data 23 de maig de 2023, amb el número 896 del seu protocol.