Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del PMU-1 “Plaça Doctor Trueta”