Catàleg de serveis i tràmits

Catàleg de serveis i tràmits

Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania

Estat dels serveis

Tràmits

 • Sol·licitud d'accés a la informació pública

  Durant l’any 2020, el nombre de sol·licituds  d’accés a la informació que s’han rebut en aquest Ajuntament és de 100. D’aquestes sol·licituds rebudes no n’hi ha hagut cap que s’hagi inadmès. De la mateixa manera, el nombre de sol·licituds desestimades és de zero. Pel que fa al nombre de sol·licituds presentades, pendents de resoldre són 2.

  Durant l’any 2021, el nombre de sol·licituds  d’accés a la informació que s’han rebut en aquest Ajuntament és de 231. D’aquestes sol·licituds rebudes no n’hi ha hagut cap que s’hagi inadmès. De la mateixa manera, el nombre de sol·licituds desestimades és de zero. Pel que fa al nombre de sol·licituds presentades, pendents de resoldre són 2.

  Durant l’any 2022, el nombre de sol·licituds d’accés a la informació que s’han rebut en aquest Ajuntament és de 228. D’aquestes sol·licituds rebudes s’ha inadmès una. El nombre de sol·licituds desestimades són 2. Pel que fa al nombre de sol·licituds presentades, pendents de resoldre són 8.

  Durant l’any 2023, el nombre de sol·licituds  d’accés a la informació que s’han rebut en aquest Ajuntament és de 259. D’aquestes sol·licituds rebudes no n’hi ha hagut cap que s’hagi inadmès. El nombre de sol·licituds desestimades és de zero. Pel que fa al nombre de sol·licituds presentades, pendents de resoldre són 3.

  Sol·licitud d’accés a la informació pública