Tresoreria i recaptació

Tresoreria i recaptació

Tresoreria i recaptació

El servei de Tresoreria i Recaptació es el que rep tots els ingressos municipals, tant els de caràcter tributari, a través de la Recaptació municipal, com els d’altres tipus (subvencions, participació en els tributs estatals, ingressos patrimonials, etc.), i realitza tots els pagaments.

Gestions o tasques que desenvolupa:

  • Gestió de la Tresoreria i la Recaptació municipal
  • Domiciliacions bancàries de tributs municipals
  • Tramitació de pagaments fraccionats
  • Elaboració i presentació de les actes d’arqueig i dels comptes de Recaptació i  Tresoreria
  • Control i custòdia de fons, valors i efectes de l’Ajuntament
  • Planificació

Responsable tècnic: Jordi Perianes Estela, Tresorer

FAQ! Necessites ajuda?

taxes

Aquest és un element d'encapçalament personalitzat

plusvalua

Aquest és un element d'encapçalament personalitzat

impostos

Aquest és un element d'encapçalament personalitzat

Tràmits

Localització

Contacte

Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró · c/Mossèn Cinto Verdaguer 4 · Platja d’Aro · Primer pis

972 804214

recaptacio@platjadaro.com