Ordenances fiscals

Ordenances fiscals

Les ordenances fiscals són el conjunt de normes, dins l’àmbit tributari local, que aprova l’Ajuntament per a la regulació d’impostos i taxes.

S’aproven en el Ple municipal.

 

Ordenances vigents

Ordenances anys anteriors