Gestió econòmica

Gestió econòmica

Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni

Patrimoni

 

 

 

Vols saber quants béns immobles pertanyen a l’ens? Aquí en pots trobar la llista.

Tots els ens tenen al seu poder algun bé moble de valor històric i artístic. Aquí trobaràs la llista dels que formen part del patrimoni d’aquesta institució.

Vols saber com es gestiona el patrimoni d’aquest ens? Aquí hi trobaràs especificats tots els béns, classificats i amb les seves operacions (ja siguin compra, venda, arrendament, etc.) detallades. També hi trobaràs l’import d’aquestes operacions.