Plans locals municipals

Plans locals municipals

Plans locals municipals

Els Plans locals municipals serveixen per establir els criteris que ha de seguir l’equip de govern per tal de realitzar el desenvolupament de determinats àmbits que afecten el municipi i els seus habitants.

L'Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró ha confeccionat els següents plans

Estableix les actuacions de control permanent i auditoria pública a dur a terme durant l’exercici concret amb l’objectiu de realitzar el control finances per a verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l’aspecte econòmic i financer, i així poder veure si s’està complint amb la normativa i les directrius que els regeixen, comprovant que la gestió d’aquests recursos públics està basada en l’eficàcia, l’eficiència, l’economia, la qualitat i la transparència, i sostinguda pels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics.

El Pla Local de Joventut (PLJ) és l’eina que té l’Ajuntament per orientar el contingut, la metodologia i l’avaluació de les polítiques de joventut que s’impulsen en el seu territori

L’objectiu final d’aquest pla és garantir que les activitats subjectes a règim de comunicació o declaració responsable compleixen amb els requisits de seguretat, protecció al medi ambient, salubritat i tranquil·litat que els són exigibles, per així millorar la qualitat de vida dels ciutadans i alhora facilitar l’activitat econòmica

El 10 de Març del 2022 es va aprovar el primer Pla d’Igualtat de Gènere, el marc a on s’ordenen les accions a seguir en el foment de les polítiques d’igualtat al municipi per tal que aquest sigui cada vegada més just i equitatiu.

En aquest primer pla, es vol posar especial èmfasi en l’abordatge de la violència masclista, promovent la sensibilització i la responsabilització de la ciutadania per fer front a les violències masclistes (des d’una perspectiva interseccional), prestar atenció a les dones i al col·lectiu LGBTIAQ+ ) que han patit o pateixen aquesta xacra i possibilitar l’empoderament d’aquests col·lectius.  Podeu consultar el document del pla o la seva versió reduïda.

El Pla estratègic de Turisme de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró 2022-2027, és un conjunt d’accions imprescindibles per poder posar en marxa i donar continuïtat a les actuacions necessàries per esdevenir un instrument en la promoció, comercialització i posicionament del municipi i del teixit empresarial en l’àmbit turístic a nivell nacional i internacional.

Té per objectiu determinar les necessitats i disponibilitats d’equipaments municipals i determinar les línies d’actuació futures en un termini aproximat de 20 anys.

L’article 22 del Reglament (UE) 241/2021 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i l’Ordre HPF/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), imposen a Espanya, en relació amb la protecció dels interessos financers de la UE i com beneficiària dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), l’obligació que tota entitat, decisora o executora, que participi en l’execució de les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència disposi d’un «Pla de Mesures Antifrau». Els objectius a cobrir per aquest Pla, i per tant , aquest en concret, consisteixen en garantir que, en els respectius àmbits d’actuació, els fons s’utilitzin de conformitat amb les normes aplicables i, en particular, que existeix una adequada prevenció, detecció i correcció del frau, de la corrupció i dels conflictes d’interessos.

Subscriu-te a la nostra newsletter

Estigues al dia de totes les novetats. La nostra newsletter és un resum de totes les novetats del nostre municipi: notícies, esdeveniments, informació i molt més.