Trasllat IDILIC Festival 2023 a Sant Feliu de Guíxols

Trasllat IDILIC Festival 2023 a Sant Feliu de Guíxols

Data de publicació 12/07/2023
Comunicat oficial

Comunicat de l’Ajuntament davant l’anunci de l’organització

A finals de l’estiu de 2022 l’empresa promotora de l’IDILIC Festival, Here Comes The Sound SL, manté els primers contactes amb l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, i planteja la possibilitat d’organitzar com a iniciativa privada l’esdeveniment a finals de juny de 2023, per esdevenir justament el festival d’estrena de l’estiu al conjunt de la Costa Brava. Aquesta proposta és acollida favorablement pels Grups Municipals del consistori i també per l’empresariat local en el marc del Consell Local de Desenvolupament Econòmic, perquè s’hi veu una oportunitat de valor afegit per al municipi, d’alt nivell cultural i com un reclam per eixamplar el calendari d’activitats i que aporta retorn en els serveis turístics locals (restauració, oci, comerç, etc.).

A partir d’aquest plantejament inicial s’inicien reunions de treball conjuntes entre els equips tècnics de l’IDILIC Festival i del consistori; i l’Ajuntament mostra la seva aposta del projecte amb una modificació de crèdit del Pressupost Anual per destinar 40.000 euros en concepte de patrocini de l’esdeveniment; però alhora també expressa alguns dubtes davant la proposta de canvi de dates de l’esdeveniment fins a finals de juliol (divendres 28 i dissabte 29), en un moment de màxima afluència de visitants i turistes a la ciutat, però justificada per l’organització per ampliar el calendari de promoció i de venda d’entrades.

El 8 de febrer de 2023 l’Ajuntament acorda la cessió de l’Espai Masia Bas de Platja d’Aro per celebrar-hi d’esdeveniment, vinculada a l’obtenció de la llicència d’activitat extraordinària que el consistori podrà atorgar només a partir del projecte global de l’activitat que ha de presentar l’empresa organitzadora, i que registra el 30 d’abril d’enguany.

A partir d’aquest moment es realitzen i es sol·liciten diversos informes, i excepte el de Bombers -que estableix una sèrie de condicionants- tots són negatius: llicència d’activitat extraordinària i mapa acústic (serveis tècnics de l’Ajuntament), mobilitat urbana (Policia Local) i mobilitat interurbana i seguretat ciutadana (Cos de Mossos d’Esquadra); i així es comunica a la promotora el 31 de maig i el 7 de juny de 2023.

La  mateixa promotora presenta documentació complementària per esmenar-ho el 14, 16 i 20 de juny; però un cop revisada, els informes es mantenen negatius i així es comunica el 28 de juny a l’organització; que hi presenta recurs de reposició el 29 de juny; i que un cop estudiat el consistori es reafirma en la denegació de l’activitat davant el caràcter negatiu que dels informes preceptius: activitat extraordinària (Decret 112/2010), mapa acústic, mobilitat urbana, mobilitat interurbana i seguretat ciutadana.

L’Ajuntament lamenta que el projecte tècnic de l’IDILIC Festival hagi fet inviable la celebració de l’esdeveniment al municipi, alhora que mostra el seu agraïment a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per la seva disposició a acollir-lo en un espai, com és el Guíxols Arena, ja destinat en aquests usos i esdeveniments. Alhora el consistori continuarà treballant per oferir a residents, visitants i turistes propostes lúdiques de primer ordre, sempre en les condicions òptimes.