Aprovació definitiva del Projecte de millora de la pavimentació de diversos carrers del municipi, campanya asfalt 2024.

Aprovació definitiva del Projecte de millora de la pavimentació de diversos carrers del municipi, campanya asfalt 2024.


Aprovació definitiva del Projecte de millora de la pavimentació de diversos carrers del municipi, campanya asfalt 2024.

Projecte tècnic Campanya asfalt 2024: PROJECTE ASFALT 2024 Aprovació definitiva


Aprovació inicial

27/11/2023

Per acord de la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 27 de novembre de 2023, s’ha aprovat inicialment el Projecte de millora de la pavimentació de diversos carrers del municipi, campanya asfalt 2024, redactat pels Serveis Tècnics de la Unitat d’Urbanisme.


Publicació al BOP Girona núm. BOP 240 · Núm. edicte 10601 · Data 18-12-2023

Aprovació definitiva

19/02/2024

Per acord de la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 27 de novembre de 2023, s’ha aprovat definitivament el Projecte de millora de la pavimentació de diversos carrers del municipi, campanya asfalt 2024, redactat pels Serveis Tècnics de la Unitat d’Urbanisme.