Modificació puntual núm. 11 del POUM. En l’àmbit de Xicu Moner

Modificació puntual núm. 11 del POUM. En l’àmbit de Xicu Moner

Planejament en tràmit

Certificat del Ple de l’Ajuntament en Sessió Ordinària de 22 d’abril de 2024 on s’acorda aprovar inicialment la Modificació puntual del POUM núm. 11, per tal de modificar la línia d’edificació prevista a la normativa sectorial en matèria de carreteres que s’estableix en el POUM per unes determinades finques urbanes de l’anomenada urbanització Xicu Moner. 

CERTIFICAT PLE AJUNTAMENT 22042024