Llar d’infants

Llar d’infants

Llar d’Infants

La Llar d’Infants municipal de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró és un centre d’educació infantil que consta de dos espais, un ubicat a Castell d’Aro i l’altre a Platja d’Aro.
La nostra Llar d’Infants pretén oferir als nens i nenes, des dels nou mesos i fins als tres anys, un ambient ric en estímuls que faciliti el desenvolupament i l’aprenentatge de totes les seves capacitats cognitives, motrius i socials.

Lllar d'infantsQuè ofereix la Llar d’Infants del nostre municipi?

 • Un equip de professionals (Mestres i/o Tècnics Superiors d’Educació Infantil), atén les necessitats físiques, afectives i socials dels infants mitjançant una pedagogia adequada.
 • Material didàctic de tot tipus per afavorir la psicomotricitat, el llenguatge, el joc simbòlic, la sociabilitat …
 • Servei de menjador escolar (amb informe diari de cada infant).
 • Aules àmplies i assolellades amb espais independents per al descans i la higiene.
 • Casalet d’estiu.
 • Distribució de les nenes i els nens per edats, i nombre limitat d’infants per grup.
 • Adaptació progressiva de l’infant al centre mitjançant la participació de la família i en petits grups.
 • Assessorament psicopedagògic al llarg de tot el curs escolar mitjançant xerrades-col.loqui i conferències impartides per professionals de diferents vessants: sanitari, social i psicològic.
 • Seguiment evolutiu de l’infant duent a terme entrevistes personalitzades amb la família.
 • Iniciació dels infants i participació familiar en les festes populars (Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi …).

Informació dels grups

Entre l’espai de Platja d’Aro i el de Castell d’Aro oferim de 9 grups, amb la següent distribució:

A Platja d’Aro:

 • 1 grup d’I0, de 9 mesos a 1 any
 • 3 grups d’I1, d’1 a 2 anys
 • 3 grups d’ I2 , de 2 a 3 anys

A Castell d’Aro:

 • 1 grup d’I1, d’1 a 2 anys
 • 1 grup d’I2 , de 2 a 3 anys

Horari del curs escolar

Entrada: 8.10-9.45h

Sortida: 12.15-13.15h màxim

Entrada i sortida (sortida només per als nens/es que utillizin el servei de Menjador): 14-14.15h

Sortida i tancament: 15-16h

Línia pedagògica de la Llar d’Infants Municipal de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.

La Llar d’Infants Municipal de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, pretén oferir als nens i nenes des dels nou mesos i fins als tres anys, un ambient ric en estímuls, que faciliti el desenvolupament i l’aprenentatge de totes les seves capacitats congnitives, motrius i socials.

 • Respectar el ritme de l’infant.
 • Atenció a la diversitat.
 • Mirada respectuosa.
 • Acompanyar a l’infant en el seu desenvolupament des del punt de vista emocional.
 • Creació d’ambients relaxants i saludables.
 • Material sostenible.

  línea pedagógica

Canals d’informació amb les famílies

Per a una bona educació dels petits a la Llar d’Infants és imprescindible la bona relació i l’entensa entre la família i les educadores. La comunicació constant, real i afectiva permet que les famílies assoleixin un grau de confiança en l’escola que reverteix en favor de l’infannt.

Les formes de comuinicació que utilitzen les educadores són:

 • Reunió de presentació abans de l’inici del curs. Es troben les educadores amb les famílies de cada grup-classe. Primer es fa la presentació a càrrec del regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament i l’Equip directiu del centre i seguidament les educadores expliquen el funcionament del centre i el model de treball pel qual ens regim a la Llar d’Infants. Les famílies poden participar tant com necessitin i considerin oportú.
 • Durant el curs es programa una xerrada, inclosa dins del Cicle Famílies Nodridores, on diferents professionals (psicòlegs, pediatres …) tracten temes d’interès comuns per a pares, mares i educadors/es.
 • L’escola està sempre oberta a qualsevol suggerència o consulta si algú en té la necessitat.

corazonesEl període d’adaptació

Probablement aquesta serà la primera vegada que d’una manera continuada, l’infant sortirà de casa seva. Estarà més temps sense veure els seus pares/mares, es trobarà amb gent desconeguda, en un lloc que no li és familiar i en un espai amb altres nenes i nens entre els quals encara no hi està habituat.

És lògic que davant d’una situació com aquesta, qualsevol infant se senti incòmode, intranquil i ansiós, i no vulgui perdre de vista a la mare o al pare.

Els pares i les mares, hauran d’adaptar-se a aquesta nova situació. Si aquests viuen amb dificultat els moments d’adaptació del seu infant i accepten el centre amb desconfiança o inseguretat, transmeten aquests sentiments al seu fill o filla, que també manifestarà els mateixos sentiments envers les educadores i a la institució en general.

La nostra experiència ens demostra que si durant els primers dies l’infant fa el seu primer contacte amb el nou ambient escolar en companyia del seu pare o la seva mare (o d’una altra persona molt propera), s’hi adapta més ràpidament i sense dificultats posteriors.

adaptació

Fases del període d’adaptació

La primera fase suposa un gran esforç, i per tant, necessita de la vostra col·laboració, tant de les mares i pares com de les educadores.

Durant aquesta primera fase, les educadores programen les entrades dels infants en petits grups.

Per això recomanem:

 • Que la nena o el nen faci l’horari més curt durant els primers dies.
 • Que durant els primers dies el pare o la mare es quedi amb el seu infant una estona a la classe. A partir del tercer dia, començaran a deixar-lo tot sol durant una estona curta que s’anirà ampliant progressivament.
 • En cap cas marxaran d’amagat. Cal que els infants entenguin que el pare o la mare se’n van, però que més tard tornaran.
 • També cal que l’infant hi assisteixi amb regularitat, procurant que no falti cap dia, si no és per un motiu molt especial.
 • La primera fase de l’adaptació és la més intensa, però si s’actua correctament, és la més curta, entre dues o tres setmanes. Durant la segona fase, que s’allarga el primer trimestre, es van consolidant els avenços fets durant la primera fase.

Mesures de sanitat i de prevenció a la Llar d’Infants

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills/es.

NO podrem acceptar l’entrada a cap nen/a que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre 37’5ºC, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea….) o amb qualsevol altre quadre infecciós com:

amor

 • Infeccions i llagues a la boca, caldrà esperar a la seva curació.
 • Erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si duen l’informe del pediatre amb el diagnòstic i indicant que no són contagioses).
 • Conjuntivitis purulenta (lleganyes als ulls amb pus groc i vermellor a la zona que envolta a l’ull). Caldrà esperar 24 hores un cop iniciat el tractament.
 • Polls, caldrà esperar a la desaparició total de l’insecte i de les llémenes.
 • Varicel.la fins a l’assecament total de les crostes o lesions ( més o menys 8 a 10 dies)
 • Nens amb simptomatologia de “boca, manos, pies” o de “la bufetada” (han de dur informe de pediatre amb el diagnòstic i indicant que no són contagioses)
 • Diarrees (malalties gastrointestinals) fins que les deposicions siguin normals.
 • Malalties causades per virus (mononucleosis, galteres, hepatitis A…) han de portar informe del pediatre amb el diagnòstic i indicant que no són contagioses.

FEBRE: quan un nen/a agafi febre (37’5ºC) durant la jornada a la llar, s’avisarà telefònicament a la família perquè vinguin a recollir-lo/a.

En cap cas, quan la febre sigui igual o superior a 38ºC, el dia següent NO podrà assistir a l’escola per tal de seguir l’evolució de la malaltia i evitar així el possible contagi cap a altres infants. Hem de tenir molt present aquesta qüestió tant pel bé del vostre fill/a com per respecte a la resta de companys/es.

No es donarà cap medicació a cap nen/a dins de l’horari de la llar. Si dins de l’horari de la llar ha de prendre algun tipus de medicament haurà de ser el pare/mare/familiar qui li vingui a donar.

Només s’administrarà medicament en casos de convulsions febrils o malalties cròniques (diabetis, malalties cardíaques…..) que necessitin pauta d’administració dins de l’horari escolar.

En qualsevol d’aquests casos es trucarà a les famílies perquè vinguin a recollir al seu fill/a i hauran de consultar amb el seu pediatre sobre el protocol a seguir. Si no es té confirmació del pediatre de que el nen/a pot tornar a venir a la llar,  no es podrà acceptar la seva entrada.

Cal preveure amb qui es quedarà el vostre fill/a en cas de malaltia (avis, familiars, veí, cangur…) ja que no podrà assistir a l’escola.

Funcionament general del servei de menjador

menjador

 • Els menús seran servits per una empresa de càtering i cuinats a la cuina central de l’Escola dels Estanys de Platja d’Aro
 • Els pares/mares dels alumnes fixos rebran un full de menús mensual. També es penjarà en el tauler d’anuncis del centre o bé consultar-lo a l’enllaç que teniu a “Enllaços ràpids – Menú”.
 • L’hora de dinar serà a les 12.15 h aproximadament. Després de dinar els infants faran la migdiada
 • Diàriament es lliurarà als pares un informe escrit on s’explicarà com ha menjat i dormit l’infant
 • El dilluns de cada setmana, caldrà portar cinc pitets grans marcats amb el nom i cognoms de l’infant

Per adquirir els tiquets a les oficines de la Caixa, només podreu fer-ho a través del Servicaixa de la Caixa (podreu adquirir-los qualsevol dia i a qualsevol hora) o per internet, si sou clients de la Caixa.

Alumnes fixos (mes complert)

El servei de menjador dels ALUMNES FIXOS es pagarà als caixers de Servicaixa, o bé per internet si sou clients de la Caixa, abans del primer dia laborable de cada mes. El resguard del pagament efectuat s’haurà de d’entregar a la llar d’infants abans de l’inici del nou mes.

Alumnes eventuals

Si utilitzeu el servei de menjador dies eventuals, cal que aviseu amb antelació al centre, ja sigui personalment o bé trucant al 972-81.89.06 (Platja d’Aro) i 972-81.88.06 (Castell d’Aro). Les comandes es podran realitzar fins les 9.15 hores del dia en què l’alumne/a es queda a dinar, i també fins aquesta hora es podrà anul.lar una comanda feta, en cas de que l’alumne/a aquest dia finalment no utilitzi el servei de menjador, sempre i quan truqueu per comunicar-ho.

Un cop formalitzat el pagament als caixers de Servicaixa, o bé per internet si sou clients de la Caixa, haureu de lliurar el resguard a la Llar d’Infants.

Documentació que cal presentar en el moment de la preinscripció

 • Sol·licitud de preinscripció (us facilitarem el model de sol·licitud a la Llar d’Infants o al Web de l’Ajuntament quan feu el tràmit)
 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare, mare o tutor/a
 • Original i fotocòpia del Llibre de Família (pàgina on figuri l’infant)

Per confirmar la matrícula, via correu electrònic a preinscripcionsllar@platjadaro.com:

 • Targeta sanitària de l’infant

Un cop feta la reunió família-escola caldrà entregar, juntament amb la documentació que us facilitarem en un sobre:

 • Dues fotografies de l’infant en format carnet
 • Original i fotocòpia del carnet de salut de la nena o el nen
 • DNI’s que no s’hagin presentat en el moment de fer la preinscripció

Objectes personals que cal portar a la Llar d’Infants

 • 1 paquet de bolquers
 • 1 crema bolquer (opcional)
 • 2 caixes de mocadors de paper
 • 1 tovallola (mida lavabo)
 • 1 muda de roba complerta (mitjons, calcetes, xandalls o pantalons)
 • 2 pots de tovalloletes humides
 • 1 bata d’uniforme model únic
 • 1 got de plàstic
 • 1 mitjons tipus adherent (per a les classes de psicomotricitat)
 • 2 paquets de bosses de plàstic (mesura petita)
 • 1 bossa o motxilla per portar l’esmorzar

Alumnes que utilitzen el servei de menjador

 • 5 pitets grans
 • 1 llençolet o manteta (segons època de l’any)
 • En el cas d’utilitzar xumet per dormir, portar-lo a dins d’una capseta

* Cal que tots aquests objectes estiguin assenyalats amb el nom i cognom

Consells: 

Es recomana que l’infant acudeixi a la Llar d’Infants amb roba còmoda que no estrenyi ni limiti els seus moviments.

Per tal de canviar-lo amb facilitat, i aprendre a vestir-se i desvestir-se potenciant la seva autonomia, aconsellem xandalls i pantalons sense tirants ni cinturons.

Activitats

Safates

Descripció: Muntem safates per fer experimentació. Juguem amb l’arròs tenyit, la farina…fem servir culleretes i pots de diferent mides i textures per treballar el sentit del tacte i els colors.

Galeria d’imatges

Juguem amb llums

Descripció: Fem servir la taula de llums i diferents objectes per jugar i veure els contrastos. També aprofitem la llum natural per gaudir dels efectes de la llum del sol.

Galeria d’imatges

Safates

Descripció: Muntem safates per fer experimentació. Juguem amb l’arròs tenyit, la farina…fem servir culleretes i pots de diferent mides i textures per treballar el sentit del tacte i els colors.

Galeria d’imatges

Juguem amb llums

Descripció: Fem servir la taula de llums i diferents objectes per jugar i veure els contrastos. També aprofitem la llum natural per gaudir dels efectes de la llum del sol.

Galeria d’imatges

FAQ! Necessites ajuda?

document

Puc inscriure al meu fill/a fora del període de preinscripció?

Si. Els alumnes que es vulguin donar d’alta fora del període de preinscripció ho hauran de fer a través de la seu electrònica o presencialment a l’Ajuntament. Podeu consultar la documentació necessària i els requisits a la informació del tràmit.

Es pot visitar la Llar d’Infants?

Si, podeu visitar la Llar d’Infants durant la Jornada de Portes Obertes que es duu a terme unes setmanes abans de la Preinscripció (ho publicarem a la Web). A més, per a les famílies que vingueu fora del període de preinscripció, us oferim la possibilitat de veure la Llar d’Infants trucant-nos i concretant una visita.

Tràmits

Subscriu-te a la nostra newsletter

Estigues al dia de totes les novetats. La nostra newsletter és un resum de totes les novetats del nostre municipi: notícies, esdeveniments, informació i molt més.