Pla local de joventut 2025-2029

Pla local de joventut 2025-2029

Pla local de joventut 2025-2029

 

Durant el pròxim any 2024 es portaren a terme diferents accions per realitzar l’elaboració del pla local de joventut. 

Podeu seguir el procés d’elaboració del Pla local de Joventut en el portal de participació ciutadana.

i si vols formar part i/o tenir més informació, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres ! 

El present document es divideix en 3 grans blocs

Emmarcament del procés metodològic

On s’esmenten els objectius marcats en un inici, els principis rectors que han guiat la proposta desenvolupada, l’estructura organitzativa, les fases, els espais i les tècniques utilitzades.

Anàlisi de la realitat juvenil

Realitzada a partir de dades objectives i percepcions subjectives tant de persones joves com de professionals. Inclou els recursos amb què compta el municipi i una valoració d’aquests.

L’encàrrec realitzat per part de l’equip de territori no busca focalitzar la diagnosi i l’anàlisi exclusivament en grans reptes identificats (habitatge, ocupació, sentiment de pertinença…), sinó que es vol aprofitar l’acompanyament extern per recollir opinions i propostes en relació a la globalitat d’aspectes que condicionen les persones joves a l’hora de construir el seu propi projecte de vida, individual i col·lectiu. És per aquest motiu que la diagnosi que es presenta no està centrada exclusivament en una d’aquestes temàtiques identificades com a prioritàries.

Així doncs, la diagnosi de la realitat juvenil i l’anàlisi de les polítiques de joventut es presentarà en l’ordre de prioritats que es va establir, seguit dels altres aspectes identificats per part de joves, professionals i representants polítics, més enllà de les temàtiques prioritàries.

Orientació de les línies d’acció

Recull de mesures i actuacions que han sorgit fruit del procés realitzat, algunes de les quals reforcen accions que ja s’estan desenvolupant, d’altres que es considera que han de ser prioritàries en la implementació del futur PLJ.

El pas d’aterratge del recull de mesures en accions específiques, amb la respectiva descripció, indicadors de valoració i partida pressupostària assignada, és tasca de l’equip de Joventut a partir del treball conjunt amb les diferents àrees de l’estructura municipal implicades.

Per finalitzar, s’inclou un mapa d’agents del municipi en matèria de joventut i es tanca amb un apartat de recomanacions finals que puguin servir d’orientació per a l’aterratge del futur PLJ.

Pla local de joventut

Generacions d’Aro

En el marc del Pla local de joventut, s’han portat a terme algunes accions per a treballar algunes de les necessitats detectades, com ara la manca de visibilitat del col.lectiu jove i la percepció negativa a vegades del col.lectiu.

Per aquest motiu, es va portar a terme el projecte Generacions d’Aro, un seguit de programes de televisió que varen néixer conjuntament entre la unitat de joventut i Televisió Costa Brava, amb l’objectiu de donar una mirada més positiva del jovent.

Es varen gravar 12 capítols temàtics, en els quals es va ajuntat una persona jove i una persona sènior que comparteixen la mateixa professió o vocació.  Un total de43 persones han participat en aquesta primera edició del programa.

Podeu veure tots els capítols 

FAQ! Necessites ajuda?

Títol

Descripció

Títol

Descripció

Títol

Descripció

Subscriu-te a la nostra newsletter

Estigues al dia de totes les novetats. La nostra newsletter és un resum de totes les novetats del nostre municipi: notícies, esdeveniments, informació i molt més.