Ple Municipal Ordinari·Dimecres 22 de març

Ple Municipal Ordinari·Dimecres 22 de març

Data de publicació 18/03/2023
Ple

Obert a la ciutadania i als mitjans de comunicació social

 

Dimecres 22 de març de 2023

19.30 h · Sala d’Actes de l’Ajuntament · Platja d’Aro

També es podrà seguir en línia a:

https://www.youtube.com/user/ajtplatjadaro/

https://www.tvcostabrava.com/canals-online/ple-de-castell—platja-daro-i-sagaro

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Controls dels òrgans de govern · Informació de l’Alcaldia

Moviments de plantilla

Comunicació de subvencions

Comunicació de contractes majors

Relació de decrets de l’Alcaldia-Presidència

Resolucions judicials

Donar compte al Ple · Control Intern 2022

Dictàmens

Secretaria. Ratificar acord de la Junta de Govern Local del dia 22 de febrer de 2023, d’interposició de recurs contenciós administratiu contra l’ACA contra la desestimació per silenci del requeriment previ aprovat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 7 de desembre de 2022

Secretaria. Escut municipi

Secretaria. Modificació nom del municipi

Secretaria. Creació Comissió Nomenclàtor i Reglament

Turisme. Canvi Cessió nau núm. 7 de la colla Els Pipas a l’Associació No M’enrecordo

Recursos Humans. Desestimació propostes de modificació de la Relació de Llocs de Treball

Recursos Humans. 2 Modificació Plantilla 2023

Benestar Social. Emergència Turquia Síria

Benestar Social. Modificació Bases targeta transport

Acció Territorial. Aprovació inicial de l’ordenança municipal per a la regulació de la instal·lació de captadors d’energia solar al terme municipal de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró

Unitat de Serveis i Sostenibilitat. Aprovar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima de la Unitat de Paisatge de Gavarres Marítimes

Unitat de Serveis i Sostenibilitat. Adhesió del Municipi de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró al Pacte d’alcaldies pel Clima i l’Energia sostenible

Unitat de Serveis i Sostenibilitat. Modificació del Reglament municipal del servei d’abastament d’aigua potable

Assumptes urgents

Precs i preguntes