Preinscripció Llar d’Infants 2022-2023

Preinscripció Llar d’Infants 2022-2023

Data de publicació 25/04/2022
Preinscripció Llar d’Infants 2022-2023

L’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró ha fixat del 9 al 20 de maig d’enguany com a període de preinscripció a les Llars d’Infants Municipals per al curs 2022-2023; i també de sol·licitud de subvencions per assistir-hi, si s’escau. L’ordre de presentació de la sol·licitud no afecta l’assignació de la plaça que es determina segons els barem. Prèviament, dimecres 27 d’abril (19.30-20.30 h), tindrà lloc la Jornada de Portes Obertes, tant al centre de Castell d’Aro com al de Platja d’Aro, en format lliure, dins l’horari establert.

Les preinscripcions es faran preferentment de forma telemàtica, omplint el formulari corresponent i enviar-lo juntament amb la documentació necessària mitjançant d’Instància Genèrica a la seu electrònica de l’Ajuntament. També es pot fer presencialment, demanant cita prèvia a partir del 9 de maig al telèfon 674 601 701 (cal portar fotocòpies de la documentació general i de l’específica que s’al·legui en el barem).

Poden fer la preinscripció les famílies amb nenes i nens nascuts els anys 2020 i 2021 (i els nascuts gener, febrer i març de 2022 per a la llar de Platja d’Aro), tenint en compte que l’edat mínima dels infants per iniciar el curs a setembre de 2022 haurà de ser: 9 mesos a la Llar d’Infants de Platja d’Aro i 12 mesos a la Llar d’Infants de Castell d’Aro. L’oferta de places de P0 i P1 (nascuts 2022 i 2021) està condicionada a les vacants que es produeixin en l’assignació de places de P2 (nats el 2020).

Només es valoraran les circumstàncies que s’acreditin documentalment. Si després de l’aplicació dels criteris de prioritat, subsisteix la situació d’empat, l’ordenació es farà per ordre de major a menor edat dels nens/es. Si cal, s’elaborarà una llista d’espera i, en el cas de vacants, seran cridats per l’ordre fixat i condiciona al tipus de plaça (si es renuncia a la plaça que s’ofereix, l’alumne perdrà el lloc a llista i s’haurà de seguir el procediment d’inscripció de nous alumnes durant el curs).

CALENDARI

Jornada de portes obertes: dimecres 27 d’abril de 2022 (19.30-20.30 h)

Presentació de sol·licituds telemàtiques o presencials amb cita prèvia: del 9 al 20 de maig de 2022 · FORA DE TERMINI

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2022 · AQUÍ

Presentació de reclamacions: del 2 al 8 de juny de 2022

Llista ordenada definitiva, i si escau, llista d’espera: 15 de juny de 2022

Període de matriculació: del 16 al 22 de juny de 2022

 

Atenció personal: dilluns-divendres (9-14 h) · T 972 818 906 · M 674 601 701 · preinscripcionsllar@platjadaro.com

 

Sol·licitud de preinscripció per a peticions fora de termini · AQUÍ

 

Informació general Llar Infants Municipals · AQUÍ