Jornada contínua el curs 2022-2023

Jornada contínua el curs 2022-2023

Data de publicació 27/01/2022
Jornada contínua el curs 2022-2023

Educació confirma el model al municipi

Les tres escoles d’Infantil i Primària del municipi -Vall d’Aro a Castell d’Aro; i Els Estanys i Fanals d’Aro a Platja d’Aro-, mantindran l’actual model de jornada continua (9-14 h) el proper curs escolar 2022-2023. Una confirmació rebuda dimecres 26 de gener en el marc de la reunió de treball entre el Departament d’Educació, i la comunitat educativa: direccions dels centres, Associacions de Famílies d’Alumnes i l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.

Totes les parts també van manifestar la voluntat de consolidar en un futur proper aquesta opció horària com a estable, després de 10 anys de projecte pilot al municipi i de les seves successives renovacions curs a curs. Després d’aquesta dècada, tota la comunitat educativa considera la jornada contínua com un eix fonamental en l’engranatge estructural del model eductiu al Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, construït a partir del treball en comú de molts agents social i que incorpora un ampli ventall de serveis a les famílies que es complementen i enriqueixen entre ells.

Com a Ciutat Educadora i per tant, en la seva aposta per la millora de la qualitat educativa, per la lluita contra l’abandonament escolar, per la coeducació i per l’èxit educatiu del conjunt de la ciutadania, l’escola juga en el municipi un paper central i el model de jornada contínua dona resposta a la necessitat de conciliar vida laboral i familiar. Així ho mostren també els resultats de les enquestes de valoració de novembre de 2021 als tres centres entre famílies, alumnes i professorat amb un 96%, 97% i 100% d’acceptació respectivament.

Aquest model redueix els desplaçaments alhora que es garanteix el servei de menjador escolar per qui ho necessiti, connecta educació formal i no formal, millora la coordinació i el treball en equips dels docents dels centres, alhora que l’Ajuntament hi destina recursos econòmics i humans per desenvolupar iniciatives, programes i protocols des de les unitats d’Ensenyament, Infància, Benestar Social i Esports. En definitiva, el model de Ciutat Educadora, el  treball en xarxa, la voluntat conjunta de famílies, escoles i Ajuntament justifiquen l’excepcionalitat del municipi en l’àmbit educatiu i l’aposta i defensa de la jornada contínua com el model educatiu de Platja d’Aro, Castell d’Aro i S’Agaró.

[ +info: Unitat d’Ensenyament · T 972 816 192 · ensenyament@platjadaro.com ]