Commemoració de la diada del 15 d’octubre

Commemoració de la diada del 15 d’octubre

Data de publicació 15/10/2023
Dol gestacional, perinetal i neonatal

Dia internacional de conscienciació sobre el dol gestacional, perinatal i neonatal

La mort en aquestes circumstàncies segueix sent un gran tabú i seu dol tampoc està validat socialment. Diverses entitats -Umamanita, Petits amb Llum o l’Associació Bressols- en promouen la visibilitat en motiu d’aquesta jornada.

L’Ajuntament s’hi afegirà il·luminant de morat la façana de la Casa de la Vila; i alhora inicia un treball per oferir eines i espais per acompanyar aquestes les famílies al municipi, ja que és una realitat que afecta el 20% del embarassos.

Es considera que la mort gestacional es produeix amb la pèrdua del nadó a partir de la setmana 22 de l’embaràs; la perinatatl quan succeix en els moments previs o posteriors al part; i la neonatal durant el primer mes de vida.