Aprovació inicial del Projecte de renovació de l’enllumenat públic exterior de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró.

Aprovació inicial del Projecte de renovació de l’enllumenat públic exterior de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró.


Aprovació inicial del Projecte de renovació de l’enllumenat públic exterior de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.


Aprovació inicial

30/11/2023

Per acord de la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 30 d’octubre de 2023, s’ha aprovat inicialment el Projecte de renovació de l’enllumenat públic exterior de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.