Aprovació inicial del Projecte de reconstrucció de l’escala d’accés a la Cala Belladona.

Aprovació inicial del Projecte de reconstrucció de l’escala d’accés a la Cala Belladona.Fi termini informació pública

26/06/2023

Diligència: Es fa constar que el present anunci ha estat exposat al tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació del dia 16/05/2023 al dia 26/06/2023 ambdós inclosos.