Aprovació definitiva del Projecte d’instal·lació d’un semàfor i pas de vianants a l’avinguda Platja d’Aro / PK 42,298 – CTRA C-253

Aprovació definitiva del Projecte d’instal·lació d’un semàfor i pas de vianants a l’avinguda Platja d’Aro / PK 42,298 – CTRA C-253


Aprovació definitiva del Projecte d’instal·lació d’un semàfor i pas de vianants a l’avinguda Platja d’Aro / PK 42,298 – CTRA C-253


Aprovació inicial

11/01/2023

La Junta de Govern Local en SESSIÓ ORDINÀRIA el dia 11 de gener de 2023 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:

Vista la iniciativa impulsada per la regidora de l’Àrea de Serveis al Territori, la qual proposa l’aprovació del Projecte d’instal·lació d’un semàfor i pas de vianants a l’avinguda Platja d’Aro / PK 42,298 – CTRA C-253, redactat pels Serveis Tècnics de la Unitat d’Urbanisme.

Aprovació definitiva

04/12/2023

La Junta de Govern Local en SESSIÓ ORDINÀRIA el dia 4 de desembre de 2023 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:

Proposta de la Regidoria d’Acció Territorial i Urbanisme de l’Àrea de Serveis al Territori: Aprovar definitivament el Projecte per a la instal·lació d’un semàfor i pas de vianants a l’avinguda Platja d’Aro / PK 42,298 – CTRA C-253.