Aprovació definitiva del Projecte de rampa d’accés a les Galeries Neptuno i l’ampliació de la parada de taxis a l’avinguda Castell d’Aro

Aprovació definitiva del Projecte de rampa d’accés a les Galeries Neptuno i l’ampliació de la parada de taxis a l’avinguda Castell d’Aro


Texto intro

 

L’ordenació urbanística estableix la pauta de l’evolució social, econòmica, cultural i ecològica dels municipis amb l’objectiu d’avançar cap a un desenvolupament més racional i sostenible del territori i de garantir la qualitat de vida de les persones.
En els últims anys, amb l’eclosió de fenòmens importants, com són la immigració o l’augment de la mobilitat, s’intensifiquen els reptes i objectius que se’ns plantegen com el foment de l’habitatge assequible, la sostenibilitat territorial i l’autonomia local. Els nous canvis que s’han produït en el marc legal han proporcionat eines adequades per abordar amb més eficàcia una situació complexa, pròpia, d’altra banda, de la història dels pobles i les ciutats del país


Adreça o equipament

Avinguda Castell d’Aro

Aprovació inicial

28/09/2022

iniciald’avançar cap a un desenvolupament més racional i sostenible del territori i de garantir la qualitat de vida de les persones.


En els últims anys, amb l’eclosió de fenòmens importants, com són la immigració o l’augment de la mobilitat, s’intensifiquen els reptes i objectius que se’ns plantegen com el foment de l’habitatge assequible, la sostenibilitat territorial i l’autonomia local. Els nous canvis que s’han produït en el marc legal han proporcionat eines adequades per abordar amb més eficàcia una situació complexa, pròpia, d’altra banda, de la història dels pobles i les ciutats del país.


Sorteig de primavera

Fi termini informació pública

15/03/2023

teminio


L’ordenació urbanística estableix la pauta de l’evolució social, econòmica, cultural i ecològica dels municipis amb l’objectiu d’avançar cap a un desenvolupament més racional i sostenible del territori i de garantir la qualitat de vida de les persones.

En els últims anys, amb l’eclosió de fenòmens importants, com són la immigració o l’augment de la mobilitat, s’intensifiquen els reptes i objectius que se’ns plantegen com el foment de l’habitatge assequible, la sostenibilitat territorial i l’autonomia local. Els nous canvis que s’han produït en el marc legal han proporcionat eines adequades per abordar amb més eficàcia una situació complexa, pròpia, d’altra banda, de la història dels pobles i les ciutats del país

Aprovació definitiva

10/03/2023

Definitiva


L’ordenació urbanística estableix la pauta de l’evolució social, econòmica, cultural i ecològica dels municipis amb l’objectiu d’avançar cap a un desenvolupament més racional i sostenible del territori i de garantir la qualitat de vida de les persones.

En els últims anys, amb l’eclosió de fenòmens importants, com són la immigració o l’augment de la mobilitat, s’intensifiquen els reptes i objectius que se’ns plantegen com el foment de l’habitatge assequible, la sostenibilitat territorial i l’autonomia local. Els nous canvis que s’han produït en el marc legal han proporcionat eines adequades per abordar amb més eficàcia una situació complexa, pròpia, d’altra banda, de la història dels pobles i les ciutats del país

Publicació

20/10/2022

Publicacio


L’ordenació urbanística estableix la pauta de l’evolució social, econòmica, cultural i ecològica dels municipis amb l’objectiu d’avançar cap a un desenvolupament més racional i sostenible del territori i de garantir la qualitat de vida de les persones.

En els últims anys, amb l’eclosió de fenòmens importants, com són la immigració o l’augment de la mobilitat, s’intensifiquen els reptes i objectius que se’ns plantegen com el foment de l’habitatge assequible, la sostenibilitat territorial i l’autonomia local. Els nous canvis que s’han produït en el marc legal han proporcionat eines adequades per abordar amb més eficàcia una situació complexa, pròpia, d’altra banda, de la història dels pobles i les ciutats del país

Libre al final


L’ordenació urbanística estableix la pauta de l’evolució social, econòmica, cultural i ecològica dels municipis amb l’objectiu d’avançar cap a un desenvolupament més racional i sostenible del territori i de garantir la qualitat de vida de les persones.

En els últims anys, amb l’eclosió de fenòmens importants, com són la immigració o l’augment de la mobilitat, s’intensifiquen els reptes i objectius que se’ns plantegen com el foment de l’habitatge assequible, la sostenibilitat territorial i l’autonomia local. Els nous canvis que s’han produït en el marc legal han proporcionat eines adequades per abordar amb més eficàcia una situació complexa, pròpia, d’altra banda, de la història dels pobles i les ciutats del país