Franges de protecció forestal

Franges de protecció forestal

Franges de protecció forestal

Prevenció davant d’incendis a diverses urbanitzacions, zones verdes i nuclis urbans Treballs d’obertura i manteniment de les franges de 25 metres i zones verdes, enguany en l’àmbit que inclou les urbanitzacions de Puig Romaní, Les Suredes, Cim d’Aro, Mas Nou-Mas Semí, Golf Mas Nou, Can Manel i Castell d’Aro. En conjunt 56 hectàrees perimetrals amb […]