Protecció de dades

Protecció de dades

Protecció de dades

Per poder accedir a alguns dels serveis i tràmits de la Seu Electrònica, els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per la prestació del servei i/o tràmit sol·licitat, així com per a la gestió, administració, prestació, ampliació, millora i informació dels serveis.

Protecció de Dades l'Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró

Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades  i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació:

Responsable: Ajuntament de Platja d’Aro – Mossèn Cinto Verdaguer 4, 17250 PLATJA D’ARO (GIRONA)

Delegat de Protecció de Dades:  dpo@platjadaro.com

Finalitat: tramitar la vostra sol.licitut

Legitimació: El compliment d’una obligació legal i l’exercici de poders públics conferits al Responsable.

Conservació: Les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determini la normativa d’arxivament aplicable.

Destinataris:El Responsable podrà comunicar  a autoritats competents en la matèria.

Drets: Les persones sol·licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit al registre del Mossèn Cinto Verdaguer 4, 17250 PLATJA D’ARO (GIRONA) o al Delegat de Protecció de Dades dpo@platjadaro.com Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

Drets: Les persones sol·licitants exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit al registre del Mossèn Cinto Verdaguer 4, 17250 PLATJA D’ARO (GIRONA) o al Delegat de Protecció de Dades dpo@platjadaro.com  Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

Reclamació: Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

Més informació