Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)

Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)

Planejament vigent

El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró es va aprovar definitivament per acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona adoptats en sessions de 26 de gener de 2017 i 2 de març de 2017 i publicats conjuntament amb la seva normativa en el DOGC núm. 7.341, de 31 de març de 2017.

Accés al document del POUM del Registre de planejament urbanístic de Catalunya.