Pla especial urbanístic per a la delimitacio dels usos de la parcel·la d’equipaments públics de la plaça Poeta Sitjà

Pla especial urbanístic per a la delimitacio dels usos de la parcel·la d’equipaments públics de la plaça Poeta Sitjà

Planejament vigent

Pla especial urbanístic per a la delimitacio dels usos de la parcel·la d’equipaments públics de la plaça Poeta Sitjà, aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona adoptat en sessió de 13 d’abril del 2016 i publicat en el DOGC núm. 7.117, de 10 de maig de 2016 , conjuntament amb el text de la seva normativa.

Accés al document del Pla especial d’equipaments públics de la plaça Poeta Sitjà del Registre de planejament urbanístic de Catalunya