Pla de millora urbana per l’ordenació de volums de l’equipament administratiu de comissaria de policia local

Pla de millora urbana per l’ordenació de volums de l’equipament administratiu de comissaria de policia local

Planejament vigent

Pla de millora urbana per l’ordenació de volums de l’equipament administratiu de comissaria de policia local, aprovat definitivament per acord del Ple municipal, en sessió ordinària de data 22 de setembre de 2021 i publicat al DOGC núm. 8.521 de 13 d’octubre de 2021 , conjuntament amb el text de la seva normativa.

Accés al document del Pla de millora urbana de la comissaria de policia local del Registre de planejament urbanístic de Catalunya