Modificació puntual núm. 5 del POUM en relació amb els articles 208 i 210 i a l’ús comercial a la clau 11b la bòvila.

Modificació puntual núm. 5 del POUM en relació amb els articles 208 i 210 i a l’ús comercial a la clau 11b la bòvila.

Planejament vigent

Modificació puntual núm. 5 del POUM en relació amb els articles 208 i 210 i a l’ús comercial a la clau 11b la bòvila, aprovada definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona adoptat en sessió de 14 de juny de 2023 i publicat en el DOGC núm. 8964 de 24 de juliol de 2023, conjuntament amb el text de la seva normativa. 

Accés al document de la modificació puntual núm. 5 del POUM del Registre de planejament urbanístic de Catalunya.


Aprovació inicial

19/04/2017

Aprovació definitiva

14/06/2023

Publicació

24/07/2023