Modificació puntual núm. 10 del POUM. En l’àmbit del PA7 Mas Ros

Modificació puntual núm. 10 del POUM. En l’àmbit del PA7 Mas Ros

Planejament vigent

Modificació puntual número 10. En l’àmbit del PA7 Mas Ros, aprovada definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona adoptat en sessió 9 de novembre de 2022 i publicat en el DOGC núm. 8.836 de 19 de gener de 2023 , conjuntament amb el text de la seva normativa.

Accés al document de la modificació puntual núm 10 del POUM del Registre de planejament urbanístic de Catalunya