Modificació puntual del POUM en relació als habitatges d’ús turístic (HUT)

Modificació puntual del POUM en relació als habitatges d’ús turístic (HUT)

Planejament en tràmit

Modificació puntual del POUM en relació als habitatges d’ús turístic (HUT)

Relatiu a la suspensió potestativa de la tramitació i l’atorgament de llicències urbanístiques per a l’estudi d’una modificació puntual del POUM en relació als habitatges d’ús turístic (HUT), en el terme municipal de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.

Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. BOP 230 · Núm. edicte 10274 · Data 30-11-2023