Modificació puntual núm. 9 del POUM. A l’antiga urbanització els Gira-sols per delimitació del PAU-43

Modificació puntual núm. 9 del POUM. A l’antiga urbanització els Gira-sols per delimitació del PAU-43

Planejament vigent

Modificació puntual  núm. 9. A l’antiga urbanització els Gira-sols per delimitació del PAU-43, aprovada definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona adoptat en sessió de 28 de juliol de 2022 i publicat en el DOGC núm. 8.733, de 18 d’agost del 2022 , conjuntament amb el text de la seva normativa.

Accés al document de la modificació puntual núm. 9 del POUM del Registre de planejament urbanístic de Catalunya