Modificació puntual núm. 8 del POUM. Per a la correcció de la qualificació urbanística de l’apèndix del carrer Corrons.

Modificació puntual núm. 8 del POUM. Per a la correcció de la qualificació urbanística de l’apèndix del carrer Corrons.

Planejament vigent

Modificació puntual núm. 8. Per a la correcció de la qualificació urbanística de l’apèndix del carrer Corrons, aprovada definitivament per acord de la  Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona adoptat en sessió de 19 de juliol de 2021 i publicat en el DOGC núm. 8.513, de 30 de setembre de 2021, conjuntament amb el text de la seva normativa.

Accés al document de la modificació puntual núm. 8 del POUM del Registre de planejament urbanística de Catalunya