Modificació puntual núm. 7 del POUM. A l’àmbit de l’illa conformada per l’avinguda Cavall Bernat i els carrers Sa Pubiatina i Punta Rocosa

Modificació puntual núm. 7 del POUM. A l’àmbit de l’illa conformada per l’avinguda Cavall Bernat i els carrers Sa Pubiatina i Punta Rocosa

Planejament vigent

Modificació núm. 7 del POUM. A l’àmbit de l’illa conformada per l’avinguda Cavall Bernat i els carrers Sa Pubiatina i Punta Rocosa, aprovada definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona adoptat en sessió de 21 de desembre de 2020 i publicat en el DOGC núm. 8.361, de 10 de març de 2021 , conjuntament amb el text de la seva normativa. 

Accés al document de la modificació puntural núm. 7 del POUM del Registre de planejament urbanístic de Catalunya