Modificació puntual núm. 3 del POUM. Correció de l’amplada del carrer Gironès.

Modificació puntual núm. 3 del POUM. Correció de l’amplada del carrer Gironès.

Planejament vigent

Modificació puntual núm. 3 del POUM. Correció de l’amplada del carrer Gironès, aprovada definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona adoptat en sessió de 9 de novembre de 2017 i publicat en el DOGC núm. 7.536 de 16 de gener de 2018 , conjuntament amb el text de la seva normativa. 

Accés al document de la modificació puntual núm. 3 del POUM del Registre de planejament urbanístic de Catalunya